Home

Hoogopgeleide werkloze allochtonen

Steeds meer allochtonen studeren en halen een HBO of universitair diploma.
Dat is goed voor hen als persoon,voor hun eigenwaarde en zelfstandigheid, goed voor hun gemeenschap, om te ontwikkelen en meer te integreren en goed voor de maatschappij omdat er hoogopgeleide mensen nodig zijn.
Al googlend blijkt echter dat de werkeloosheid onder hoogopgeleide allochtonen 5 keer zo hoog is als bij hoogopgeleide autochtonen, 15-20% tegen 3-5%.

Maatschappelijke oorzaken

Er is veel onderzoek gedaan naar de maatschappelijke oorzaken van deze hoge werkloosheid en er zijn er veel.
De meeste hoogopgeleide allochtonen zijn jongeren zonder ervaring, wat op de huidige arbeidsmarkt wel vaak gevraagd wordt.
Veel bedrijven zijn onbekend met de plussen en minnen van het werken met hoogopgeleide allochtonen.
Bedrijven hebben slechte ervaringen met het werken met allochtonen, doorgaans betreft dit de lager opgeleiden. Maar deze ervaringen hebben ook invloed op de beeldvorming van de hoger opgeleiden.
Ook lijkt het dat de allochtonen meer moeite hebben om langer in dienst te blijven omdat ze minder bekend zijn normen en waarden van de bedrijfscultuur en arbeidscultuur.
En hoogopgeleide allochtonen beschikken niet of minder over het juiste netwerk om aan passend werk te komen.
Vermoedelijk zijn er nog wel meer maatschappelijke oorzaken, maar die kunnen nog niet via onderzoek aangetoond worden.
(Bron: RWI, Forum, ministerie SZW)

Andere oorzaken

ijsberg De psychologie gaat er vanuit dat ons bewustzijn er uit ziet als een ijsberg. En dat we ons alleen van het topje, boven water, zo’n 5 % bewust zijn.
Onderwater, in die andere 95% speelt van alles. Dus ook overtuigingen, processen en loyaliteiten die het krijgen van werk belemmeren of juist bevorderen.

In dit onderwater deel zijn er talloze mogelijkheden zoals beperkt zelfvertrouwen (wat weer meerdere oorzaken kan hebben), schuldgevoelens tov ouders of het moederland, onverwerkte rouw om dat wat achtergelaten is in het moederland. Niet weten hoe en/of waar je je plek moet vinden in Nederland.

Bovengenoemde voorbeelden kunnen onbewust mee spelen met het niet helemaal succesvol kunnen (durven, willen, mogen) zijn in deze maatschappij.

Oplossingen

Er is een complex aantal interventies nodig om de situatie in de maatschappij voor hoogopgeleide werkloze allochtonen te veranderen. Daar wordt aan gewerkt, door de landelijke politiek en op gemeente niveau.
Maar de maatschappelijke oplossingen zijn doorgaans niet op korte termijn realiseerbaar en je kunt er als individu weinig invloed op uitoefenen.

Wat wel kan op korte termijn is een zelfonderzoek naar het eigen onbewuste deel.
Inzicht krijgen in de belemmerende en de bevorderende factoren, de belemmerende factoren, indien mogelijk, opheffen en de bevorderende factoren sterker maken. Dus zeg maar inzicht krijgen in het deel van de eigen ijsberg dat onder water ligt en invloed op uitoefenen, zodat je makkelijker je plek kan vinden in deze samenleving.

Over dit laatste gaat de training die op deze website wordt beschreven.