Opstellingen bij andere culturen en migratie

Wat blijkt is dat in andere culturen de dynamieken tussen mensen en dingen in een systeem soms anders werken dan in de westerse of Nederlandse cultuur.
Daarnaast spelen er dynamieken van ontworteling uit de eigen cultuur en (moeite met) integreren in de nieuwe cultuur. Dit speelt niet alleen bij de eerste generatie, maar kan generaties lang doorwerken.
Ook heeft het verlaten van het moederland veel invloed op iemand en zijn/haar gezin.
Verder maakt de reden van de migratie, (bijvoorbeeld als iemand weg gaat ivm geweld/onderdrukking, om beter voor je gezin te kunnen zorgen of om de liefde achterna te gaan), veel uit in de soort verstrikkingen en problemen die ervaren worden.

Deze dynamieken werken doorgaans onbewust. Bij de mensen uit andere culturen zelf, maar zijn ook niet of nauwelijks bekend bij werkgevers, beleidsmakers, hulpverleners, leerkrachten enz.

Ik ben er van overtuigd dat het kijken vanuit de systemische visie een zeer waardevolle aanvulling is op de bestaande kennis over migratie en integratie.
En dat het opstellingenwerk verrassende oplossingen kan bieden voor maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en transculturele kwesties in het bijzonder.

Mijn intentie is mijn reeds opgedane inzichten te delen met maatschappelijke organisaties die hier belangstelling voor hebben.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail of via de telefoon: 06-2194 7891.