Training

De aangeboden training gaat over kijken naar het eigen onbewuste deel, inzicht daarin krijgen en onbewuste tegenwerkende overtuigingen wegnemen.

Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen. In deze training werken we met het opstellingenwerk.

Het opstellingenwerk is een oplossingsgerichte methode en werkt met behulp van representanten.
Hoewel nog niet ‘wetenschappelijk’ te verklaren, ervaren de representanten dingen uit het onbewuste deel van de processen waar de vraag over gaat. Dingen die ze volgens ons ‘normale’ bewustzijn niet kunnen weten.

De vraagsteller stelt de representanten in de ruimte op. De representanten geven dan informatie over het bewuste én het (vaak grote) onbewuste deel van het probleem of de vraag. Ze laten zien en/of horen waar en hoe de onderlinge processen verstoord zijn. Hierdoor ontstaat een dieper en breder inzicht in het probleem, situatie of de vraag. De begeleider gebruikt – zo mogelijk – interventies om die storingen op te heffen. Daardoor ontspant het systeem, wat zichtbaar is in de houding van de representanten en de vraagsteller. Dan dienen de oplossingen en antwoorden zich ‘als vanzelf’ aan, omdat het probleem niet meer bestaat of omdat het probleem nu ‘gesnapt’ wordt en er dan adequaat gehandeld kan worden.
Lees meer…
 

Opbouw van de training

 
Via het opstellingenwerk kan men dus het onbewuste zichtbaar en voelbaar in beeld krijgen. Dat kan in een groep en dat kan individueel.

Het individuele traject wordt in overleg met de deelnemer (en evt opdrachtgever) vastgesteld.
Het programma voor groepen hoogopgeleide werkloze allochtonen bestaat uit drie fases:

I: Voor iedereen:
Een interactieve presentatie van 2 uur.
Hierin wordt de het verschil tussen maatschappelijke oorzaken en persoonlijke of innerlijke ‘oorzaken’  uitgelegd en informatie gegeven over de werking van het opstellingenwerk.

II: Voor de geïnteresseerden:
Een themadag over ‘Jij en werk’ met als methodiek het opstellingenwerk.

III: Voor de doorzetters:
Een intensieve driedaagse training over de invloed van het gezin van herkomst, de invloed van het land van herkomst, de invloed van de verhouding tussen moedercultuur en de Nederlandse cultuur op de arbeidsparticipatie. Ook komen de eigenwaarde en waarde van de deelnemer voor de werkgever en de Nederlandse maatschappij aan de orde.
In deze dagen worden ook opstellingen als methodiek gebruikt.
 

Resultaat van de training

 
Na de themadag ‘jij en werk’ heeft de deelnemer inzicht in welke innerlijke, onbewuste blokkades er zijn die belemmerend zijn voor het vinden van werk. Tevens heeft de deelnemer handvatten om deze belemmeringen op te gaan lossen. Hierdoor is de deelnemer al veel effectiever bij sollicitaties.

Na de driedaagse training heeft de deelnemer een breed inzicht in wie hij is en welke invloed zijn herkomst heeft op zijn talenten en zijn beroepskeuze. Daarnaast heeft de deelnemer inzicht in de meerwaarde die ontstaat door zijn migrantenverleden. Hierdoor kan de deelnemer veel gerichter solliciteren op banen en bij bedrijven die bij hem passen en weet de deelnemer zijn meerwaarde duidelijk te maken aan de potentiële werkgever.